Op zondag 11 augustus vindt onze volgende rit, de Pippenjèr rit, plaats. Deze rit wordt georganiseerd door Bert Pooters en Luc Hecker. 

We verzamelen om 10.30 uur op de kampweg in Gronsveld.

Aansluitend aan deze rit is er weer de, inmiddels legendarische, BBQ georganiseerd door Bert en Monny Pooters en Luc en Anita Hecker. 
Om organisatorische redenen zullen we de leden die aan de BBQ wensen deel te nemen deze keer gaan vragen om de bijdrage hiervoor vooraf over te maken. 

De inschrijving voor zowel de rit als de BBQ zal op korte termijn via een aparte mail geopend worden. In deze mail worden dan tevens ook de eigen bijdrage voor de BBQ en het bankrekeningnummer bekend gemaakt. 

Geef je op en betaal vóór 5 augustus!!!!!

Verder willen we jullie alvast informeren dat we dit jaar een receptie / bijeenkomst voor MOC leden willen houden tijdens het Preuvenemint op het Vrijthof. 
Een en ander staat gepland voor zondag 25 augustus om 17.00 uur.  Locatie zal waarschijnlijk de biertent in de hoek Perroen / ING bank worden maar wordt tzt nog definitief bekend gemaakt. 

Namens de MOC worden er per persoon ( MOC lid + Partner ) 2 consumpties ter beschikking gesteld ( maximaal 4 per lid dus ) 

Om een en ander goed te organiseren gaan we jullie tzt via een aparte mail vragen om aan te geven of je aanwezig zult zijn en of dit alleen of met twee personen is. 

Rest ons verder om iedereen namens het bestuur alvast een prettige vakantie toe te wensen.