Eindelijk is het weer zover. Wij kunnen onze geliefde en gekoesterde oldtimer(s) uit zijn/hun winterslaap halen, als je dat tenminste tijdens de warme pre-carnavalsdagen al niet gedaan had.

Op zondag 14 april openen wij ons seizoen. Er wordt om 10.30 uur verzameld bij Châlet d’n Observant, Lage Kanaaldijk 115 Maastricht, vlak achter de Enci. Hier zullen wij eerst een kop koffie/thee met een heerlijk stuk vlaai nuttigen. Aansluitend volgt de informatie over de rit en krijgen jullie het roadbook. 
In de rit zit een puzzelelement. Er is een leuke prijs te winnen.

De bijdrage hiervoor bedraagt 15 euro per persoon. Dit voor aanvang van de rit ter plaatse en graag gepast betalen.

Ongeveer halverwege is er tijd voor een lunch. 

Na de lunch wordt de rit vervolgd en zal ergens bij een horeca gelegenheid eindigen. Hier wordt de winnaar van de puzzel bekend gemaakt en kun je nog enige tijd op eigen kosten vertoeven.

Aanmelden graag vóór maandag 8 april via het secretariaat. Daarna is aanmelden echt niet meer mogelijk i.v.m. het maken van allerlei afspraken!!! 

Met vriendelijke groet,

De ritorganisatoren: Corrie Terlingen en Ton Hamelers.