Weer eens een keer verzamelen bij Chalet Bergrust op de Sint Pietersberg. Alweer iets nieuws voor onze kiezen! Aan de hand van een alfabetische opsomming van een groot aantal plaatsnamen proberen de kortste weg naar het kartcentrum in Genk te vinden, alwaar wij van de lunch konden genieten. Als bewijs moest een foto met auto/bestuurder/passagier met het plaatsnaambord gemaakt worden. Dus vooraf was het een heel gepuzzel om de juiste route in beeld te krijgen, maar uiteindelijk lukte het toch iedereen om Genk te bereiken.

Na de lunch moest aan de hand van een aantal letters, de eerste letters van plaatsnamen op de route Genk – Sjaaner Broonk, de snelste weg terug gevonden worden. Voor de winnaar werd door de organisatie een prijs beschikbaar gesteld.

Ook nu wisten alle equipes de weg naar de Sjaaner Broonk weer te vinden, alleen Math en Lidwien van Gangelen hadden de meeste plaatsnamen gevonden en gingen er met de prijs vandoor ( een  groot aantal consumptiebonnen). Maar sportief zoals  ze zijn werden die grif weer gespendeerd onder de nog aanwezige equipes. Proost!

Maarten Theelen en Luc Wolfs nog bedankt voor deze geslaagde en verrassende dag.