14 april: openingsrit

Op zondag 14 april openen wij ons seizoen. Er wordt om 10.30 uur verzameld bij Châlet d’n Observant, Lage Kanaaldijk 115 Maastricht, vlak achter de Enci.

De bijdrage hiervoor bedraagt 15 euro per persoon. Dit voor aanvang van de rit ter plaatse en graag gepast betalen.

Aanmelden graag vóór maandag 8 april via het secretariaat. Daarna is aanmelden echt niet meer mogelijk i.v.m. het maken van allerlei afspraken!!! Meer info hier