Mondriaan rit

Op 7 september is er weer de jaarlijkse Mondriaan rit waarbij patiënten 
van Mondriaan een leuk uur wordt bezorgd middels een rit in een 
oldtimer. 
MOC leden die hieraan een steentje willen bijdragen kunnen zich op 6 
september a.s. om 13.00 uur melden bij Vijverdal, Vijverdalseweg 
Maastricht.
Aan de leden die willen deelnemen aan de Mondriaan goede doelen rit het vriendelijk verzoek om hun deelname even te bevestigen aan onze voorzitter Ton Hamelers.  Dit in verband met het tijdig doorgeven van het aantal auto’s. Alvast dank!