Algemene Ledenvergadering

Bij deze willen wij alle leden uitnodigen voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering. 

Deze zal worden gehouden op donderdag 21 november om 20.00 uur in de Koninklijke Harmoniezaal Heer, Burg. Cortenstraat 7
6226GP Maastricht