10 april 2022 openingsrit en hernieuwde oproep!

Op 10 april is de openingsrit van 2022 van start gegaan. Hier vind je alvast het fotoverslag!

Tot op heden hebben wij niemand bereid gevonden om de rit van 15 mei a.s. te organiseren. 
Bij deze nogmaals het verzoek of iemand de organisatie van deze rit op zich wil nemen. Indien dit niet het geval is zijn we helaas genoodzaakt om de rit te laten vervallen.