Receptie op Preuvenemint & Feestavond 15-10-22

Na een gedwongen pauze van 2 jaar willen we op Preuvenemint zondag, 28 augustus, onze leden weer welkom heten voor een kleine receptie / gezellig samenzijn 

Een en ander tussen 15.00 en 17.00 uur. 

Nadere info over de precieze locatie volgt nog. 

Zoals de meesten van jullie wellicht al hebben vernomen is de Interclassic beurs die in september plaats zou vinden geannuleerd. De eerstvolgende Interclassics zal nu plaatsvinden in januari 2023. 

Verder zijn we als bestuur momenteel bezig met voorbereidingen / oriëntatie mbt de op 15 oktober te houden feestavond. 

Om niet voor verrassingen te komen staan, zoals bijvoorbeeld een te kleine of te grote locatie / onnodige kosten etc, willen we jullie medewerking vragen. 

We willen jullie vragen om uiterlijk 1 augustus a.s even te laten weten of je naar de avond wil komen en of je alleen of met partner komt. 

Bij voldoende belangstelling willen we jullie vervolgens vragen om je aanwezigheid op deze avond even te bevestigen middels het voor 15 augustus overmaken van een eigen bijdrage a € 10,- per persoon.  Een verzoek hiertoe komt via een aparte mail.

Svp overmaken naar   NL83ABNA0438683021 t.n.v. Maestrichtse Oldtimerclub  o.v.v.  je naam en omschrijving “Feestavond 2022” 

Tijdens de avond krijg je bij ontvangst in de locatie deze bijdrage weer retour.