Interclassics Brussel 2023

Bij voldoende belangstelling willen we net als andere jaren een bus 
huren om gezamenlijk naar Interclassics in Brussel te gaan.

Bedoeling is om dit te doen op zaterdag 18 november. Eigen bijdrage 
is € 25,- per persoon voor busreis en entreebewijs voor de beurs.

Opgeven kan via het e-mail adres van het secretariaat.