De contributie bedraagt € 40,- per jaar en is op basis van een automatische incassomachtiging te betalen.
Indien dit niet mogelijk is graag over te maken naar:

onder vermelding van je naam en adres  

NL83ABNA0438683021 t.n.v. Maestrichtse Oldtimerclub

BIC: ABNANL2A

Mocht je nog geen incassomachtiging hebben ondertekend, stuur een mail naar het bestuur.

Namens het bestuur,
Ronald Hensen, secretaris.

Checken via https://www.ibanbicservice.nl