MOC Zondag 10 mei 2023

Aanstaande zondag 7 mei is onze eerste MOC zondag.  

Wij vertrekken rond 11.00 uur  vanaf de parkeerplaats op de St.Pietersberg. 

Denk aan je picknick! 

Inschrijven is niet nodig.  

Eerste voorjaarsrit 23 april 2023

Ons rittenseizoen gaat weer beginnen! Zondag 23 april is het zover.

De openingsrit beginnen we dit jaar iets anders. We starten niet met het gebruikelijke stukje vlaai en koffie, maar met een stevig ontbijt.

Vanaf 10.00 uur zijn jullie welkom bij Gastrobar Die Twie in Bemelen, Oude Akerstraat 52.  De kosten hieraan verbonden bedragen 15 euro per persoon. Graag ter plekke contant te voldoen.

Na het ontbijt ontvangen jullie de routebeschrijving en een consumptiebon voor een koffie- en vlaaistop ergens onderweg.

Op het einde van de rit treffen we elkaar bij Chalet Bergrust op de St. Pietersberg. Alle consumpties hier zijn voor eigen rekening.

Zie hier de fotoimpressie.

J

Interclassics Beurs 12-15 januari 2023

Zoals jullie ongetwijfeld weten zal er na 2 jaar eindelijk weer een Interclassics beurs plaatsvinden in het MECC, en wel van 12 t/m 15 januari 2023. 

Uiteraard zijn we als MOC weer vertegenwoordigd op onze vertrouwde plek en zullen we op vrijdagavond 13 januari van 18.00 t/m 21.00 uur onze vertrouwde nieuwjaarsreceptie houden. 

Voor leden zijn er Zoepkaarte a € 15,- voor 10 consumpties verkrijgbaar aan de bar. 

MECC heeft ons net als voorgaande jaren weer benaderd met het verzoek om assistentie te verlenen bij het verzetten van auto’s op woensdag 11/1 van 13.00 uur tot 16.00 uur ( 6 personen ) en donderdag 12/1 van 07.30 uur tot 11.00 uur ( 8 personen ). Uiteraard staat hier voor de MOC een mooie compensatie vanuit MECC tegenover.   

Vrijwilligers kunnen zich per mail even aanmelden. 

Verder zijn er uiteraard altijd vrijwilligers nodig om te helpen met inrichten van de stand op woensdag 11 januari. 

Tevens willen we jullie graag informeren over het feit dat er voor onze leden ook dit jaar weer entreekaarten voor Interclassics in het MECC te bestellen zijn tegen de speciale prijs van € 10,- per stuk. 

Kaarten zijn vanaf nu te bestellen via het secretariaat

Bestelde kaarten kunnen vanaf maandag 9 januari t/m vrijdag 13 januari, tegen contante en gepaste betaling, tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden afgehaald bij; Pooters Makelaardij / Pro Housing,  Akersteenweg 15, 6226 HR  Maastricht.

Busreis Interclassics Brussel 19 november 2022!

Nadat afgelopen jaar een virus roet in het eten heeft gegooid hebben we nu wederom het plan opgevat om bij voldoende belangstelling een busreis naar Interclassics Brussel te organiseren op zaterdag 19 november a.s. (eerder onjuist bericht was de 20e)

Eigen bijdrage voor busreis en entreebewijs Interclassics bedraagt € 20,- pp   

Opgeven voor deze uitermate gezellige dag ( diegenen die de vorige keer mee zijn geweest kunnen dit beamen ) kan vanaf nu.

Slotrit/Drielanden rit 30 oktober 2022

Graag willen wij jullie uitnodigen om aan te melden voor de slotrit welke op 30 oktober a.s. verreden zal worden.

We starten met koffie en vlaai bij Café Regina op het Agnesplein te Bunde. Ontmoetingstijdstip is vanaf 10.00 uur en we vertrekken rond 11.00 uur. We hebben een drielanden-lunch voor jullie georganiseerd alwaar we tussen 12.30 en 13.00 uur verwacht worden.

De kosten voor de lunch inclusief koffie en thee zijn € 20,- p.p. Gaarne vóór de start van de rit gepast te voldoen bij de organisatie.

Eindpunt zal weer in Bunde zijn, alwaar nog wat snacks aangeboden worden. Eventuele consumpties buiten koffie en thee bij de lunch en bij de after-talk zijn voor eigen rekening.

Uiterste aanmeldingsdatum is 22 oktober in verband met inkopen voor vlaai en lunch. Opgeven/aanmelden gaat wederom via het secretariaat van de MOC. Theo en Pascalle Swertz hopen op een grote opkomst!

15 oktober Feestavond voor MOC leden

Indien je als MOC-lid nog niet hebt opgegeven voor de feestavond, het kan nog tot en met woensdag 5 oktober. 

Inmiddels hebben we de organisatie van de avond rond. 

Een en ander zal plaatsvinden in Dans en partycentrum Bernaards, Brusselsestraat 97, 6211 PD Maastricht.

We worden hier vanaf 20.00 uur ontvangen voor een gezellige avond.

Uiteraard wordt er goed voor de inwendige mens gezorgd en is er live muziek en entertainment tijdens de avond.

18 september 2022 Kastelenrit

De organisatie van de rit van a.s. zondag heeft in verband met het zeer geringe aantal aanmeldingen besloten om de rit voor nu te annuleren en deze te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in het voorjaar van 2023. 

De volgende rit, en tevens slotrit van dit jaar, zal plaatsvinden op 30 oktober. 

Receptie op Preuvenemint & Feestavond 15-10-22

Na een gedwongen pauze van 2 jaar willen we op Preuvenemint zondag, 28 augustus, onze leden weer welkom heten voor een kleine receptie / gezellig samenzijn 

Een en ander tussen 15.00 en 17.00 uur. 

Nadere info over de precieze locatie volgt nog. 

Zoals de meesten van jullie wellicht al hebben vernomen is de Interclassic beurs die in september plaats zou vinden geannuleerd. De eerstvolgende Interclassics zal nu plaatsvinden in januari 2023. 

Verder zijn we als bestuur momenteel bezig met voorbereidingen / oriëntatie mbt de op 15 oktober te houden feestavond. 

Om niet voor verrassingen te komen staan, zoals bijvoorbeeld een te kleine of te grote locatie / onnodige kosten etc, willen we jullie medewerking vragen. 

We willen jullie vragen om uiterlijk 1 augustus a.s even te laten weten of je naar de avond wil komen en of je alleen of met partner komt. 

Bij voldoende belangstelling willen we jullie vervolgens vragen om je aanwezigheid op deze avond even te bevestigen middels het voor 15 augustus overmaken van een eigen bijdrage a € 10,- per persoon.  Een verzoek hiertoe komt via een aparte mail.

Svp overmaken naar   NL83ABNA0438683021 t.n.v. Maestrichtse Oldtimerclub  o.v.v.  je naam en omschrijving “Feestavond 2022” 

Tijdens de avond krijg je bij ontvangst in de locatie deze bijdrage weer retour.