Privacy reglement. 

Wie zijn we?

De Maestrichse Oldtimer Club heeft ten doel: het creëren en instandhouden van een aanspreekpunt op het gebied van oldtimers voor de regio Maastricht, het samenbrengen van eigenaren van oldtimers en het leveren van een bijdrage aan de cultuur van de stad Maastricht op het gebied van oldtimers, alles in de ruimste zin van het woord.

Waarom dit reglement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy reglement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn: Maestrichtse Oldtimer Club

                                                Glacisweg 3, 6212BL Maastricht

                                                www.maestrichtseoldtimerclub/contactpagina

Soorten gegevens.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer t.b.v. automatische incasso
 • Merk auto(‘s)

 

Doelen van de verwerking van gegevens.

Wij verwerken jouw gegevens gericht op de volgende activiteiten in onze club:

 • Het beheren van onze relatie met onze leden
 • Het innen van de jaarlijkse contributie
 • Het versturen van uitnodigingen en informatie
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens.

 

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw gegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst t.b.v. de jaarlijkse contributie- inning
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

 

Opslag en bewaartermijn van gegevens

 

Wij bewaren jouw gegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. In ieder geval gedurende jouw lidmaatschap.

 

Informatie, wijziging en bezwaar.

 

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of we jouw gegevens verwerken
 • De manier waarop we jouw gegevens verwerken
 • Inzage in de gegevens die wij van jou verwerken
 • Bezwaren tegen het verwerken van jouw gegevens
 • Beperken van jouw gegevens
 • Verwijderen van jouw gegevens
 • Overdracht van jouw gegevens aan jezelf of aan een ander op jouw verzoek
 • Vragen over de inhoud van dit privacy reglement

 

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.

 

Beveiliging van jouw gegevens.

 

We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen. Jouw gegevens verstrekken wij niet aan derden tenzij jezelf toestemming hebt gegeven.