Zomerrit 11 juni 2023

Er kan vanaf nu worden ingeschreven voor de rit van zondag 11 juni a.s. Rit is georganiseerd door Serve Vliegen.

Uiterste inschrijfdatum is zaterdag 3 juni !! ivm afspraken bij de lunch locatie.Vertrekpunt van de rit is Villa Kanjel aan de Meerssenerweg in Maastricht, we worden hier ontvangen met koffie en vlaai.  Het exacte tijdstip volgt nog. 
Halverwege de rit is er een lunch voorzien op een mooie locatie.

Eigen bijdrage voor een en ander bedraagt € 20,-  pp.

Verder stond er volgens ons jaarprogramma voor zondag, 21 mei, een rit gepland. Helaas heeft zich niemand gemeld om deze rit te organiseren. Tot onze spijt heeft een georganiseerde rit zondag 21 mei dus niet  kunnen plaatsvinden. Jammer, maar het is helaas niet anders. Daarom een dringend verzoek aan iedereen, laat dit a.u.b. in de toekomst niet meer gebeuren. Wees een actief lid met hart voor de club en probeer een steentje bij te dragen om onze auto’s in MOC verband de weg op te krijgen.

Als laatste werden wij door ons lid Theo Swertz attent gemaakt op een evenement dat zondag 4 juni in Beek plaatsvind “Baek Voiture” .   Voor info zie onderstaande link: