Laatzomerrit 20 augustus 2023

Er kan vanaf nu worden ingeschreven voor de rit van zondag 20 augustus a.s.

Rit is georganiseerd door onze gewaardeerde leden Toine Scheerens, Louis 
Hennen-Hensen en Roy van de Geer.

Verzamelen om half elf bij Chalet d’n Observant bij de ENCI groeve.  
Hier beginnen we traditiegetrouw met koffie en vlaai.

Hou er svp rekening mee dat parkeren hier bij de slagboom betaald moet 
worden met creditcard of bankpas.  Kosten zijn € 1,75. Het bestuur 
heeft besloten om deze kosten voor rekening van de club te nemen, we 
brengen hiervoor een bedrag in mindering op de eigen bijdrage.

We vertrekken voor de rit rond kwart over elf en zullen halverwege 
ergens in België een lunch pauze hebben. Eindpunt van de rit is in 
omgeving van de Plank.

Eigen bijdrage voor een en ander ( inclusief een consumptie en 
bittergarnituur op eindlocatie)  bedraagt € 20,- pp.    

We brengen € 2,- per auto voor parkeren in mindering.  

Totale kosten per equipe dus € 38,-.  Dit bedrag graag contant en gepast voldoen bij de start.